Användningsvillkor och annat

Användningsvillkor (avtal)

 1. VILLKORENS MÅL OCH ALLMÄNNA VILLKOR
  1. E-butiken med adress alvadi.se är tillgänglig via Alvadi OÜ , registreringskod 11487376, VAT: EE101288462, adress Majaka 10, Tallinn, 11412, Estland, elektronisk post info@alvadi.se, telefon (nedan Säljaren och / eller Alvadi e-shop). De nuvarande användarvillkoren (nedan: villkoren) ska reglera de rättsliga förhållandena mellan säljaren och en användare av Alvadi e-shop (nedan: köparen) med avseende på användningen av Alvadi e-shop, inc. order och transaktioner.
  2. Tjänsten hos Alvadi e-shop innehåller möjligheten för köparen att ingå försäljningskontrakt för produkter och tjänster (nedan: varor) som säljs på Alvadi e-shop. En lista och beskrivningar av de erbjudna varorna ges på webbplatsen alvadi.se. Alvadi e-shop erbjuder varor i form av "som den är" och "som möjligt". Tillgången till Alvadi e-shop och användningen av Alvadi e-shop är enbart av användarens bedömning. Säljaren ansvarar inte för skador som kan uppstå genom användning av Alvadi e-shop eller relaterade applikationer.
  3. Genom att använda Alvadi e-shop bekräftar köparen sitt / hennes avtal med dessa villkor och skyldigheten att uppfylla kraven. När det gäller slutna försäljningsavtal, dvs bekräftade beställningar, kommer skyldigheterna mot säljaren och köparen att vara bindande i enlighet med dessa allmänna villkor. Om du inte samtycker till dessa villkor måste köparen omedelbart sluta använda Alvadi e-shop. Säljaren har rätt att lämna köparens order ouppfyllda om köparen inte har uppfyllt dessa villkor eller instruktionerna som visas i Alvadi e-shop eller inte har betalat för beställningen.
 2. PARTER TILL TRANSAKTIONEN
  1. En köpare måste vara en vuxen (minst 18 år), en fysisk person eller varje juridisk person som, innan han tecknar ett försäljningsavtal eller använder tjänster i Alvadi e-shop, bekräftar att han / hon har läst, förstått och samtycker till att uppfylla villkoren. Men om en person som inte uppfyller dessa krav, fortfarande använder Alvadi e-shop, skickar beställning och / eller köper varor, ska personen från vars bankkonto eller kreditkort en betalning för den aktuella transaktionen utfördes ansvara för konsekvenserna av verksamheten ovan.
 3. KOSTNADER, TILLGÄNGLIGHET OCH INFORMATION OM VAROR
  1. Priserna på alla varor i Alvadi e-shop är i euro och inkluderar den aktuella mervärdesskatten för respektive land: Estland
  2. Utöver betalningen av priset på varor åtar sig köparen att betala transportkostnaderna till leveransorten (nedan: transportkostnader) ). Transportkostnaderna beror direkt på kvantitet, vikt och dimensioner på varor, plats och kan variera. Mottagning av varor utan transportkostnader är möjligt från säljarens butik och / eller lager om inte annat anges på webbsidan alvadi.se.
  3. Varor som väljs av köparen läggs till i kundvagnen och deras kostnad beräknas automatiskt. Innan betalningen börjar visas innehållet och kostnaden för vagnen på webbplatsen.
  4. Transportkostnaderna beräknas automatiskt under förutsättning att en beställning levereras till en adress. I det fall köparen vill att varorna ska levereras till olika adresser måste köparen formalisera separata beställningar.
  5. Det finns ingen transportkostnad om beloppet för en beställning överstiger 150 € inklusive moms och leveransplatsen är: Estland.
  6. Säljaren har rätt att när som helst ändra priserna på varor utan att informera köparen i förväg om detta. Om säljaren har ändrat priser efter betalning av en faktura av köparen, kommer varorna att levereras till köparen till de priser som anges på fakturan (utom i de fall som anges i avsnitt 3.7). I ett fall, när priset blir mer gynnsamt än fastställt på fakturan, har köparen inte rätt att kräva ersättning för skillnaden i pris.
  7. Köparen är skyldig att omedelbart meddela säljaren om eventuella fel eller fel som hindrar användningen av Alvadi e-shop. Eftersom förekomsten av tekniska fel i Alvadi e-shop eller cyberbrott inte kan uteslutas helt, förbehåller sig säljaren rätten att kontrollera alla utförda order och fakturor som betalats. Om det finns ett fel (t.ex. priset på varor är oproportionerligt litet jämfört med marknadspriset för sådana varor) har säljaren rätt att ensidigt säga upp en beställning, ogiltigförklara ett försäljningsavtal och inte leverera varor. Säljaren ska meddela köparen via e-post eller telefon inom sju arbetsdagar efter mottagandet av fakturabeloppet till säljarens bankkonto, vilket ger möjlighet att göra en ny beställning eller återbetala det belopp som betalats av köparen.
  8. Vid användning av Alvadi e-shop bör köparen ta hänsyn till det baserat på lagret reserven för Alvadi e-shop och de tekniska egenskaperna hos varor redovisning, är inventeringen visas med en försening i tid, därför kan informationen som visas varierar från verkligheten. På samma sätt måste köparen ta hänsyn till att de varor han önskar är reserverade för honom i säljarens lager först efter betalningen och noterat mottagandet av det. Därför är säljaren inte ansvarig för det faktum att varor som specificeras av köparen anges "I lager", men senare blir det klart att säljarens lager har slut på varor som begärs av köparen. I detta fall kommer säljaren att informera köparen om bristen på varor inom sju arbetsdagar, och erbjuder möjlighet att göra en ny beställning eller att få tillbaka det belopp som betalats av köparen. I detta fall är säljaren inte ansvarig för skador som uppstått av köparen.
  9. Vid användning av Alvadi e-shop åtar sig köparen att ta hänsyn till att foton på visade varor är illustrativa och kan skilja sig något från det faktiska utseendet på varor, såväl som annan visad information uppfyller, i den första plats, det allmänna behovet av information och kan ändras när som helst. För att få mer exakt och fullständig information om produkten, inkl. dess tekniska egenskaper och utseende kan köparen kontakta säljaren via Alvadi e-shop, via e-postadress info@alvadi.se eller via telefon .
  10. Vid användning av Alvadi e-shop är köparen skyldig att:
   • se till att all information från honom när han använder Alvadi e-shop är korrekt;
   • inte att överföra olaglig eller på annat sätt förbjuden information;
   • att inte använda Alvadi e-shop för spekulativa eller felaktiga handlingar eller bedrägerier;
   • att inte skicka filer som innehåller virus och andra datorprogram eller filer som hindra, skada eller på annat sätt störa den normala användningen av miljön genom Alvadi e-shop och som, som ett resultat av användningen av miljön, kan lagras på en annan köpares dator; och / eller störa, skada eller på annat sätt avbryta datorns normala drift;
   • att inte ändra, kopiera, överföra, sälja, reproducera eller på annat sätt använda Alvadi e-shopwebbplats eller dess innehåll på ett förbjudet sätt
 4. BESTÄLLNING OCH AVSLUTNING AV KONTRAKT FÖR FÖRSÄLJNING & KÖP
  1. För att slutföra beställningen för en vald artikel i Alvadi e-shop måste köparen lägga till objektet i den virtuella kundvagn genom att klicka på knappen ""Lägg till i kundvagn"". I det fall köparen vill lägga till varor i samma beställning måste han / hon utföra de åtgärder som beskrivs ovan för varje vald artikel.
  2. När du har valt ett objekt och lagt till det i korgen, klicka på länken "Visa kundvagnen »" (eller tryck på ""Kundvagn"" -knappen och klicka på "Gå till kundvagnen" i menyn). I kundvagnen kan köparen öka eller minska mängden varor eller ta bort varorna helt från vagnen.
  3. Efter bestämning av varan och lämplig mängd måste köparen klicka på "Gå till kassa" -knappen för att slutföra beställningen. Om köparen inte har registrerats i Alvadi e-shop måste han / hon ange personuppgifter för att bekräfta beställningen, antingen deras personuppgifter eller företagsuppgifter, inkl. e-postadress och kontakttelefon. Tryck sedan på "Registrering" -knappen. För att slutföra registreringen måste köparen markera en ruta "Jag håller med villkor och sekretesspolicy". Köparen har rätt att skriva ut villkoren eller lagra dem i digital form på sin personliga informationsbärare. Köparen är skyldig att utföra beställningar i enlighet med villkoren och följa bruksanvisningen som visas i Alvadi e-shop. Köparen åtar sig att noggrant kontrollera de uppgifter som anges vid beställningen och att ta ansvar för riktigheten i de angivna uppgifterna, samtidigt som han bär risken för eventuella skador till följd av hans / hennes misstag.
  4. Efter inmatning av uppgifterna måste köparen välja lämplig leveransmetod. Välj "Hämtar från lager hos Alvadi: Tallinn, Majaka 10" om du vill hämta varorna från Alvadi-kontoret. Välj "skicka varor till mig" och följ instruktionerna om du vill använda transporttjänsten. Om köparen vill ändra leveransmetoden, klicka på "ändra leverans" och följ instruktionerna.
  5. När du anger data och väljer leveransmetoder, kommer en kundvagn att visas med varan och leveransmetoden som valts av köparen. Om köparen vill förvärva varorna i kundvagnen och ingå ett försäljningsavtal måste köparen välja rätt betalningsmetod. För att välja en betalningsmetod måste köparen klicka på "Gå till kassa" -knappen igen. I det fall köparen vill ändra beställningen måste det göras innan du väljer en betalningsmetod.
  6. Om köparen har valt att betala via Internetbanken kommer han att omdirigeras till den valda internetbankens sida. Efter att ha betalat fakturan i Internetbanken, kommer köparen att klicka på knappen "Tillbaka till handlaren", efter det kommer Säljaren att få en bankbekräftelse från banken upphörande betalning.
  7. Ett försäljningsavtal mellan säljaren och köparen anses vara slutfört om säljaren har fått bekräftelse på samrådet angående användningsvillkoren i enlighet med punkt 4.3 och det belopp som anges i beställningen har mottagits i sin helhet på Säljarens konto. För att bekräfta att avtalet ingås sänder säljaren till köparen en bekräftelse med fakturan till den e-postadress som anges. Säljaren ska behålla dokument som skickas i 7 år.
  8. Samtycke till behandling av personuppgifter för Alvadi. Genom att registrera sig och skicka en beställning ger köparen ett samtycke till insamling och behandling av personuppgifter i syfte att upprätta ett kundförhållande, ingå, genomföra, ändra, avsluta ett kontrakt, erbjuda varor, förbättra kvaliteten på varor och utföra andra operationer relaterade till ovanstående, samt skicka erbjudande till Alvadi, om köparen har gett ett separat samtycke enligt detta. Köparen samtycker till att överföring av personuppgifter till tredje part, inkl. tillverkaren av varorna tillåts på det sätt som föreskrivs i lagen om skydd av personuppgifter. En person är medveten om sina rättigheter att få information om de personuppgifter som samlas in och om syftet med deras användning när som helst; information om vilka personuppgifter som har kommunicerats; att begära korrigering av felaktiga data; avslutande och radering av databehandling om kravet inte är i enlighet med lagstiftningen.
 5. UTFÖRANDE AV BESTÄLLNING
  1. Godstransporter sker på köparens bekostnad och risk enligt transportföretagets villkor valt av köparen. För kundens bekvämlighet visas ungefärligt leveransdatum i kundvagnen.
  2. Om det efter uppsägning av ett försäljningsavtal blir tydligt att köparens inköp inte finns i lager och leveransdatum ändras, kommer säljaren att informera köparen om ett nytt leveransdatum. I ett fall, när köparen inte är intresserad av att köpa produkten till följd av förlängningen av förfallotiden, har köparen rätt att dra sig ur försäljningsavtalet i enlighet med klausul 6.1 i villkoren. Säljaren är inte ansvarig för skador orsakade av förseningen i leveransen av varor.
  3. I händelse av att leverans av varor, en försenad leverans eller annan missuppfattning på grund av felaktigheter i de uppgifter som köparen har angett, har köparen inte rätten att dra sig tillbaka från försäljningsavtalet i enlighet med med klausul 6.1 i dessa villkor.
  4. Innan godset accepteras och leveransbevisets underskrift måste köparen noggrant inspektera förpackningen för varorna, i fall av fysisk skada, måste den anges på färdbrevet och informera säljaren inom en arbetsdag via e-post till info@alvadi.se eller per telefon . Köparen har rätt att inte ta emot varor med skadad förpackning. Vid mottagandet av varorna och underlåtenhet att informera om den skadade förpackningen anses varorna ha levererats till köparen. Köparen har rätt att inte ta emot skadade varor.
  5. Vid mottagandet av varorna och innan installation / montering / målning / användning är köparen skyldig att ta hänsyn till att varorna måste demonteras försiktigt för att förhindra skador på förpackningen, fabriksmärken eller seriell nummer på varorna, och även köparen är skyldig att kontrollera om varorna är lämpliga för hans bil eller inte. Det är nödvändigt vid uppsägning av försäljningsavtalet när risken förknippad med skadorna enligt klausul 6.9 och 6.11 i villkoren minskas.
 6. AVBJUDANDE AV FÖRSÄLJNINGSKONTRAKT
  1. Köparen har rätt att säga upp försäljningsavtalet i det fall som beskrivs i avsnitt 5.2 av villkoren, inklusive i fallet där det finns ett försäljningsavtal som ingåtts i enlighet med klausul 4.7 i villkoren, men leveransdatumet för den plats som anges av köparen förlängs på grund av säljaren. Köparen har rätt att säga upp detta avtal inom två arbetsdagar efter mottagandet av informationen om förseningen i leveransen av varor från säljaren. För att säga upp kontraktet måste en ansökan info@alvadi.se lämnas in till säljaren i ett format som kan reproduceras skriftligen. Underlåtenhet att skicka in ett formulär resulterar i att varor inte returneras.
  2. Om köparen är en konsument i den mening som avses i konsumentskyddslagen, har han rätt att dra sig ur försäljningsavtalet inom 14 kalenderdagar från mottagandet av varor. För att säga upp försäljningsavtalet är köparen skyldig att lämna in en ansökan till säljaren i ett formulär som kan reproduceras skriftligen till e-postmeddelandet info@alvadi.se inom den angivna tiden (ansökningsformulär: https: / /www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf). jag n ansökan är köparen skyldig att ange om han vill få från säljaren ett belopp som är lika med kostnaden för den beställning som betalats av köparen eller att utbyta de köpta varorna mot andra varor som erbjuds av säljaren. Om klienten inte (tidigare) / inte har skickat in (ansökt) en ansökan ovan, kommer det förbetalda beloppet att förbli på klientens förskottsbetalningskonto. Efter tre år har Alvadi rätten att överföra medel på kontot för förskottsbetalning för egen fördel.
  3. Om varor uppfyller något av följande villkor, har köparen inte rätt att dra sig ur försäljningsavtalet i enlighet med punkt 6.2 i villkoren:
   • varor som är "* specialbeställningar ”och som innehåller information om att inte ansöka om ångerrätten;
   • varor tillverkade eller beställda i enlighet med köparens personliga preferenser;
   • varor tillverkade eller beställda på personliga villkor;
   • lätt brytbara eller snabbslitna / förgängliga varor;
   • säsongsvaror eller tidskrifter;
   • smörjmedel, kemisk produkt och bilvårdsprodukt som ska öppnas
  4. I händelse av köparen raderar sitt konto från Alvadi e-shop, köparen har inte rätt att säga upp och / eller dra sig tillbaka från försäljningsavtalet i enlighet med avsnitt 6.2 och 7.3 i villkoren.
  5. I händelse av att köparen drar sig ur försäljningsavtalet i enlighet med punkt 6.2 och önskar erhålla ett belopp från säljaren som motsvarar kostnaden för den beställning som betalats av köparen, åtar sig säljaren att returnera belopp som betalats för varorna och de mer gynnsamma transportkostnaderna som ställs till köparen vid leverans av varorna till köparen. Säljaren har rätt att inte returnera det nämnda beloppet så länge köparen inte har returnerat varorna till säljaren.
  6. I händelse av att köparen inte valde en standard, dvs. den mest gynnsamma transporttjänsten för mottagandet av varorna, utan valde en högre transporttjänst, ska säljaren endast ersätta köparen kostnaden för vanliga transportkostnader.
  7. Säljaren returnerar det belopp som betalats för varorna till betalningssystemet eller bankkontot från vilket betalningen gjordes inom 14 kalenderdagar från mottagandet av ansökan om uppsägning av försäljningsavtalet och under förutsättning att det inom samma term (14 kalenderdagar) köparen returnerade varorna till säljaren, de returnerade varorna uppfyller dessa användningsvillkor, och säljaren har ingen anledning att minska eller annullera det belopp som betalats till köparen i enlighet med punkt 6.11 av villkoren.
  8. Återbetalningstiden för det belopp som köparen betalar förlängs genom förseningar i returens varor.
  9. Varor som returneras av köparen måste vara kompletta och i originalförpackning (originalförpackning får inte skadas / förstöras) och dessutom innehålla alla produkter, inklusive tillbehör, som ursprungligen levererades med en uppsättning varor . Kompletterande paket med fixturtillbehör får inte vara öppna. Förpackningen får inte ha utländska taggar (prislappar etc.). Om varorna köps inom ramen för en kampanj, eller om varorna åtföljdes av andra varor, är köparen skyldig att returnera alla köpta varor, inklusive varorna och andra produkter.
  10. Köparen betalar kostnaderna för retur av varorna, utom i de fall där varorna inte motsvarar beskrivningen av Alvadi e-shop.
  11. I händelse av att varorna och / eller förpackningen som returneras av köparen är skadade eller bortskämda (spår av installation, målade, något är skrivet på paketet etc.) har säljaren rätten att omberäkna priset på varorna och för att minska det till följd av skadan och dra av det från det belopp som återbetalats till köparen; eller accepterar inte varor alls. I ett fall, där köparen inte håller med om minskningen av värdet på varorna till följd av omberäkningen, har köparen rätt att engagera en oberoende, licensierad expert i en rättvis utvärdering av värdesänkningen. Kostnaden för expertbedömningen ska bäras av den part vars yttrande är ogrundat.
  12. Säljaren har rätt att säga upp försäljningsavtalet i det fall som anges i avsnitt 3.7 i villkoren, inkl. om priset på en viss produkt på grund av ett tekniskt fel ändras oproportionerligt lågt jämfört med marknadspriset, och säljaren inte har visat att detta pris har orsakats av nedskrivningen av varorna och säljaren ännu inte har skickat varorna till köparen angiven adress. Säljaren har rätt att dra sig ur försäljningsavtalet i den situation som beskrivs i avsnitt 3.8, inkl. även efter att köparen har betalat för varorna inträffar det att varorna är slut. Säljaren har rätt att vägra att genomföra dessa transaktioner och underrätta köparen om detta. För att säga upp avtalet måste säljaren lämna in relevant uppsägningsnotis ces till köparen i ett format som kan reproduceras skriftligen (helst genom att använda den e-postadress som kommuniceras av köparen). Vid vägran att genomföra en transaktion åtar sig säljaren att återlämna det belopp som betalats för köpta varor och transport till köparen inom 14 kalenderdagar.
  13. Både köparen och säljaren har rätt att dra sig ur kontraktet och utöva sin rätt att vidta åtgärder för bristande efterlevnad i enlighet med villkoren.
 7. SÄLJARENS ANSVAR FÖR VAROR som inte överensstämmer med
  1. Säljaren ansvarar för att varorna inte överensstämmer med villkoren för försäljningsavtalet, vilket blir uppenbart inom två år från dagen för leverans av varor till köparen enligt lag.
  2. Om de varor som frigörs till köparen inte överensstämmer med villkoren i avtalet är köparen skyldig att informera säljaren så snart som möjligt, men senast inom två månader efter lärandet om sådant fakta, genom att lämna in fakturan till säljaren på grundval av vilken varorna betalades och ett krav som kan återges skriftligen till e-posten info@alvadi.se. I händelse av bristande överensstämmelse måste användningen av varorna omedelbart avbrytas och säljaren meddelas om detta så snart som möjligt. Köparen är skyldig att i sitt klagomål ange namn, kontaktuppgifter, dagen för inlämnande av klagomålet, dagen för att upptäcka defekten på varorna, en beskrivning av den exakta bristen, fordringar mot säljaren i samband med bristen, men också för att ange eller lägga till fordran ett dokument som intygar försäljningsavtalet mellan köparen och säljaren.
  3. När skador och defekter på varorna upptäcks har köparen rätt att kräva av säljaren reparation eller utbyte av varorna med överensstämmande varor. I händelse av att dessa åtgärder inte är möjliga eller orimliga har köparen rätt att säga upp försäljningsavtalet och få tillbaka det belopp som betalats för varorna. Såvida inget annat anges i försäljningsavtalet, ska säljaren inte kompensera för de extra kostnader som uppkommit vid utbytet av varorna vid tidpunkten för inlämnande av fordran (montering och demontering av varor, transport, porto, etc.).
  4. Säljaren är inte ansvarig för skador orsakade av köparen för fel eller skador orsakade av köparens missbruk av varorna.
 8. ÄNDRING AV VILLKOREN, INSTÄLLNING AV TVISTER
  1. Allt material som publiceras i Alvadi e-shop tillhör Säljaren eller Säljaren har beviljats ​​licens för upphovsrätt för kommersiellt bruk. Upphovsrätten är också underlagt villkoren för användning av denna Alvadi e-shop.
  2. Köparen har rätt att behålla dessa villkor på sitt lagringsmedium för att säkerställa deras skriftliga reproduktion, vid behov vid slutet av försäljningsavtalet.
  3. Säljaren har rätten, ensidigt, helt eller delvis, att ändra villkoren utan att meddela köparen i förväg. Ändringar träder i kraft från det ögonblick då de publicerades i Alvadi e-shop på alvadi.se. Ändringar påverkar inte tidigare godkända order.
  4. Parterna är ansvariga gentemot varandra för den skada som orsakats av fall och omfattning av överträdelse av villkoren i lagen om: Estland. Säljarens ansvar är begränsat till kostnaden för varorna och i vissa fall transportkostnaderna, och han är ensam ansvarig för den olagliga överträdelsen av villkoren. Säljaren ansvarar inte för köparen eller för skador som köparen lidit eller försenad leverans av varorna.
  5. Försäljningsavtalet och användningen av Alvadi e-shop regleras av lagen i respektive land: Estland. [ee_domain_addition_punkt85]
  6. Köparen har rätt att åberopa de rättsmedel som föreskrivs i lagen om skyldigheter (att kräva uppfyllande av skyldigheten; att vägra att fullgöra sin skyldighet, att kräva ersättning för skada, att dra tillbaka från avtalet eller att säga upp avtalet, att sänka priset, att kräva ränta för försenad betalning av en finansiell förpliktelse).
  7. Konsumenttvister kan också lösas i en elektronisk miljö: http://ec.europa.eu/odr
 9. MILJÖSKYDD
  1. Avfall som genererats efter användningen av de varor som köpts från Alvadi e-shop klassificeras enligt förfarandet för klassificering av farligt avfall som inrättades av Republiken Estland i maj 1, 2004 som farligt och kräver speciellt avfallsanvändning (RT I, 14.05.2013, 2). Listan över sådana föremål innehåller batterier, bildäck, oljor, vätskor och fordonsvårdsprodukter. Mer information om farligt avfall finns på miljöinspektionens webbplats (www.kki.ee).
  2. För privatpersoner installeras containrar av kommuner för bortskaffande av farligt avfall. För mer information om insamlingsställen, se kommunens webbplats eller sök via kommunens telefon.
  3. Juridiska personer har åtagit sig att tillhandahålla farligt avfall till användningspunkterna för speciallicenser. Förteckningen över företag för bortskaffande av farligt avfall som har licens finns på miljöinspektionens webbplats (www.kki.ee).

Integritetspolicy för personuppgifter

Villkoren i denna sekretesspolicy reglerar behandlingen av klientens personuppgifter om en klient använder de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen alvadi.se (nedan kallad ”ALVADI”). Kundernas personuppgifter är viktiga för att klienter ska kunna använda ALVADI-tjänsterna. Med personuppgifter avses information relaterad till en identifierad eller identifierbar person (nedan kallad ”klient”). Bearbetning inkluderar insamling, lagring, modifiering, återställning, användning, publicering, avslöjande genom överföring samt radering eller förstörelse av klientens personuppgifter. Behandling av personuppgifter ska endast utföras med godkännande från en klient, utom när lagen innehåller rätt eller skyldighet att behandla sådana uppgifter.

ALVADI skyddar klientdata genom att följa relevanta regler för säkerhet och konfidentialitet. ALVADI tillämpar nödvändiga organisatoriska, fysiska, informations- och kommunikationssäkerhetstekniker för att skydda klientdata.

 1. VARFÖR PROSESSERAR ALVADI PERSONLIGA DATA?
  ALVADI bearbetar kundens personuppgifter för följande ändamål: att uppfylla de avtalsenliga skyldigheterna till en kund; att öka servicekvaliteten; att utföra marknadsföringsaktiviteter; att uppfylla lagstadgade juridiska skyldigheter enligt lagen och för att motivera det juridiska intresset.
  1. Uppfyllelse av de avtalsenliga skyldigheterna till en klient
   ALVADI behandlar kundens personuppgifter för att uppfylla den avtalsenliga skyldigheten, nämligen:
   • att utföra en order ( särskilt för att kommunicera med en klient; för att överföra instruktioner relaterade till en klient order, betalning för produkter, leverans av produkter, returnering av produkter och implementering av garanti)
   • för att meddela beställningsstatus (särskilt för att överlämna dokument relaterade till den eller de köpta produkterna, till exempel en faktura, teknisk dokumentation, garantidokument och så vidare).
  2. Utförande av marknadsföringsaktiviteter
   ALVADI behandlar kundens personuppgifter i syfte att marknadsföra aktiviteter, nämligen:
   • för att skicka kampanjerbjudanden och meddelanden till e-postadresser och / eller mobiltelefonnummer som tillhandahålls av en klient (med hans konsument
   • för att undersöka marknader (inklusive att studera kunders vanor för kunder och få information om produkter och tjänster, som genererar kundens största intresse).
  3. Öka servicekvaliteten
   ALVADI bearbetar kundens personuppgifter för att öka servicekvalitet, nämligen:
   • för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen
   • för att utföra undersökningar som påverkar ALVADIs prestanda
   • för att meddela kunder om förändringar i tjänster och produkter erbjuds, tekniska lösningar såväl som om ALVADI-funktioner.
 2. VAD PERSONLIGA DATA GÖR ALVADI COLLECT
  ALVADI samlar in tre datatyper, nämligen personuppgifter, icke-personlig information och cookies.
  1. Personuppgifter
   ALVADI samlar in klientens personuppgifter endast om en klient själv tillhandahöll det frivilligt, genom att ha gjort ett köp, dokumenterat en retur eller registrerat den på alvadi.se. Klienten är ansvarig för riktigheten av de tillhandahållna uppgifterna.

   Personuppgifter inkluderar namn och efternamn, telefonnummer, adress (inklusive land, stad och postnummer), e-postadress (e-post), bankkontonummer (krävs för att identifiera betalningar för produkter och sålda tjänster samt för att återbetala till kunder), identitetshandlingar (nödvändiga för att uppfylla avtalsenliga skyldigheter, till exempel vid leverans av produkter till behöriga personer), fordonsregistreringsnummer och beställningar.
  2. Icke-personliga data
   Vem som helst kan besöka alvadi.se utan att registrera och ange sina personliga uppgifter. I så fall är den enda information som han / hon delar med ALVADI relaterad till hans / hennes besök. Denna typ av information kallas icke-personlig och överförs i det automatiska läget genom analysverktygen, till exempel Google Analytics, Google Tag Manager, Google Maps, Yandex Metrica, Facebook Widget. Sådan information används bara för att förbättra ALVADI: s prestanda och inte för att samla in personuppgifter.

   Icke-personlig information inkluderar datum och tid för besök, region, stad, visningar, inloggningssida, utloggningssida, sista trafikkälla, annonsövergångar, sökmotor, annonssystem, IP-adress och sökhistorik .
  3. Cookies
   För att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet i alvadi.se onlinebutik använder ALVADI kakor. Detta behövs för att ge en användare en mer attraktiv och bekväm användning av webbplatsen, samt för att få analysdata och beräkningar som används av ALVADI för att underhålla webbplatsens funktion (till exempel hur ofta en användare besöker webbplatsen och vilka sidor, vilken webbläsare och hårdvara utrustning han / hon använder).

   Cookies är textfiler som lagras på användarens dator eller enhet när han / hon besöker webbplatsen. Sådana textfiler är inte skadliga. De innehåller inte virus och är inte bundna till en viss person eller IP-adress. De flesta kakor raderas efter att en användare stänger webbläsaren. De kallas sessionskakor. Andra kakor (ihållande) lagras på användarens dator under längre tid och hjälper till att avgöra när en användare besöker vår webbsida nästa gång.

   De flesta webbläsare aktiverar cookies som standard. Du kan ändra dina säkerhetsinställningar och inaktivera cookies. I det här fallet kommer inga cookies att lagras på din dator. Om du inaktiverar cookies kan vissa funktioner på vår webbplats sluta fungera. Vissa sidor visas kanske inte korrekt. Du kan också ställa in din webbläsare så att varje gång webbplatsen försöker installera cookies, får du en lämplig varning och bestämmer för varje separat fil om du vill aktivera den eller inte.
 3. HUR LÅNGAR LAGER ALVADI KUNDENS PERSONLIGA DATA
  ALVADI lagrar personuppgifter för en klient medan en klient använder ALVADI-tjänsterna och såvida inte han / hon kräver att ta bort sina personliga uppgifter eller såvida inte annat anges i denna sekretesspolicy. Kvitton och fakturor ska lagras i enlighet med lokal lagstiftning.
 4. Vem överför ALVADI PERSONLIGA DATA?
  ALVADI har rätt att överföra personuppgifter till tredje part till uppfylla avtalsenliga skyldigheter. Tredje parter är affärspartner till ALVADI, som tillhandahåller och / eller använder posttjänster eller levererar leasing och / eller betalningsöverföringstjänster. Anslutningen mellan betalningssystem och köpare säkerställs med SSL-protokollet, vilket garanterar att obehöriga inte kan få tillgång till den överförda informationen eller ändra den.

  För att utföra marknadsföringsaktiviteter har ALVADI rätt att överföra personuppgifter till tredje part. De tredje parterna är affärspartners från vilka ALVADI köper annonseringstjänster.

  ALVADI kan, för ett legitimt juridiskt intresse, överföra eller avge en kundens skuldkrav för skuldinvecklingsändamål till tredje parter, och överföra Kundens personuppgifter relaterade till skuldkravet till det företag som har ALVADIs makt en advokat (till exempel företag för inkasso eller kreditinformation).
 5. KLIENTRÄTTIGHETER
  En klient har rätt:
  • att få information om de personuppgifter som behandlas
  • för att få tillgång till hans / hennes personuppgifter
  • för att skicka in en begäran om att rätta till felaktig / ofullständig personlig information eller för att ändra / komplettera hans / hennes personuppgifter på sitt personliga konto. En klient är ansvarig för att tillhandahålla korrekt eller modifierad information
  • ta bort sina personliga uppgifter så snart dessa uppgifter inte längre krävs eller om behandlingen av personuppgifter är olaglig, utom när ALVADI har en laglig rätt att lagra kundens data
  • för att lämna in en begäran om att vägra behandlingen av personuppgifter i marknadsföringssyfte
  • att inte ge sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter för användning i direkt marknadsföring, när registrera
  • för att be om begränsning av behandlingen av personuppgifter
  • för att få sina personuppgifter i ett maskinläsbart format ("dataportabilitet")
  • att göra ett klagomål till Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon) Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, tel. +372 6274 135, fax +372 6274 137, e-mail: info@aki.ee, website: http://www.aki.ee/en

  Att begära information om behandling, ändring / korrigering, radering av personuppgifterna samt om begränsning eller vägran av klientens personuppgifter bearbetning kan du skicka ett e-postmeddelande som beskriver cruxen i din begäran till info@alvadi.se. ALVADI har rätt att begära en kopia av kundens personuppgifter för att identifiera en person. ALVADI åtar sig att svara på klienternas förfrågningar inom 30 dagar från dagen för inlämning. Du kan avsluta prenumerationen på nyhetsbrev och reklammail på ditt personliga konto. För att göra det bör du logga in på ditt personliga konto och avmarkera "Jag vill få uppdateringar om bra erbjudanden och rabatter" och klicka på "Spara".